Kråmyra park

Tekking og isolering av 29 boenheter, fordelt på 7 eneboliger i kjede og 22 rekkehus. Boligprosjektet er bygd på Kråmyra...

Tekking og isolering av 29 boenheter, fordelt på 7 eneboliger i kjede og 22 rekkehus.

Boligprosjektet er bygd på Kråmyra Stadion, tidligere stadion til Aafk.