Nesset Flerbrukshall

Tekking og isolering av 1650 m² takflate, samt isolering og inntekking av gesimser.

Tekking og isolering av 1650 m² takflate, samt isolering og inntekking av gesimser.