Shell Subsea, vestbase

Levering av 6000 m² taktekking, tekking av gesimser og kileoppbygging. Lett-tak, montering av stålplatetak, samt blikkenslagerarbeid innvendig og utvendig.

Levering av 6000 m² taktekking, tekking av gesimser og kileoppbygging. Lett-tak, montering av stålplatetak, samt blikkenslagerarbeid innvendig og utvendig.