Slåtterøtunet

Prosjektet består av tre lavblokker i Spjelkavik sentrum. Kalstad Montering AS folietekket og isolerte 1050 m2 takflate. I tillegg tekket...

Prosjektet består av tre lavblokker i Spjelkavik sentrum. Kalstad Montering AS folietekket og isolerte 1050 m2 takflate. I tillegg tekket vi terrasser og over garasjeanlegg. For å kunne imøtekomme kravene til isolasjonshøyde og samtidig ivareta høydekvotene på gesimsene valgte vi å erstatte EPS med Climate for å ivareta U-verdikrav.