Sørlia AS, Tig Mek

Betonmast Røsand AS setter opp et nytt næringsbygg i Sødalen på Frei for Sørlia AS, Tig Mek på ca 1200...

Betonmast Røsand AS setter opp et nytt næringsbygg i Sødalen på Frei for Sørlia AS, Tig Mek på ca 1200 m². Bygget består av en kontordel og verksted.

Kalstad Montering AS monterer bærende takplater, fasadekledning med beslagarbeider, taktekking og vinduer og dører i yttervegg.