Vestbase Bygg 14

Isolering og tekking av ca 1700 m² takflate på Vestbase i Kristiansund.  

Isolering og tekking av ca 1700 m² takflate på Vestbase i Kristiansund.